Mini Sekretariat – baza kontrahentów, kopertowanie, przelewy, kalendarz itp.

Mini Sekretariat – baza kontrahentów, kopertowanie, przelewy, kalendarz itp.

Program wspomaga prace związane z :
utrzymaniem kartoteki kontrahentów (klientów) do różnych potrzeb administracyjnych, biurowych, marketingowych itd. (np.: kopertowanie, wykonywanie różnych zestawień i rozdzielników),
obsługą przelewów bankowych – tj. wystawianie przelewów papierowych i elektronicznych, planowanie zadań z możliwością ustawienia alarmu.

Kartoteka kontrahentów zawiera dane:

 • unikalny numer ID, 
 • nazwa skrócona firmy, 
 • nazwa pełna, 
 • pełen adres wraz z województwem i krajem, 
 • numery identyfikacyjne: NIP, REGON, 
 • nazwa banku i numer konta bankowego, 
 • adres e-mail, 
 • inne dane (np. konto księgowe) 
 • nieograniczona liczba telefonów kontaktowych (faksów) wraz z przypisaniem do działu i/lub pracownika, 
 • dowolna ilość informacji dodatkowych.

  Mogą one być wprowadzane ręcznie lub zaimportowane z baz następujących systemów:
 • BHM, 
 • FK Infomlecz, 
 • Magazyn Multi, 
 • Płace dGCS 
 • ePiK 

  Program umożliwia prezentację danych w dwóch widokach. Widok tabelaryczny wyświetla dane wszystkich firm zawartych w bazie. Widok formularza bazuje na szczegółowych danych jednej firmy i umożliwia standardowe operacje takie jak : Dodawanie, Usuwanie i Edycja danych firmy.

  Z poziomu aplikacji dostępne są wydruki kopert i zestawień na cztery sposoby:
 • pojedynczo, 
 • wg filtru, 
 • wg kartoteki, 
 • wydruk dowolny. 

  Wbudowany kalendarz umożliwia planowanie pracy. Mamy możliwość: zdefiniowania zadania do wykonania, ustalenia daty i godziny, przypisania kontahenta oraz ustawienia alarmu, który w określonym dniu i godzinie wyświetli przypomnienie na ekranie komputera.

  Kartoteka przelewów daje możliwość wydruku dokumentów (druk na arkuszach A4 lub składance komputerowej) jak i eksportu elektronicznego. Dodatkowo przy wprowadzaniu numeru konta występuje kontrola zgodności z nowym standardem „IBAN”. W programie zaimplementowano generator przelewów elektronicznych pozwalający na zdefiniowanie dowolnego formatu eksportowanego pliku.

  Program umożliwia sortowanie oraz wyszukiwanie firm według dowolnych pól.

  Opcja zaawansowanego filtrowania umożliwia dowolne zawężenie zakresu wyświetlanych danych wraz z możliwością zapisania danego ustawienia i wykorzystywania go w przyszłości. 

  Zostały zaimplementowane metody przeciwdziałania skutkom awarii takie jak naprawa uszkodzonych zbiorów (indeksowanie) oraz wykonanie kopii bezpieczeństwa (archiwum).

  Głównymi zaletami programu jest duża funkcjonalność oraz prostota i intuicyjność obsługi.