DGCS System

DGCS System

DGCS System jest to zintegrowany system przeznaczony do obsługi każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i rodzaju działalności. Zaletą programu jest między innymi możliwość uruchomienia pod wieloma platformami: Windows, Linux. Nowy system zawiera najlepsze funkcje starych, sprawdzonych programów dosowych DGCS S.A., łącząc je doskonale z najnowszymi, takimi jak praca z dokumentami elektronicznymi i przez Internet.

Wraz z programem do księgowości otrzymujesz:

 • narzędzie przygotowane we współpracy z ekspertami firmy INFOR,
 • aktualizację przy zmieniających się przepisach,
 • współpracę z innymi modułami systemu,
 • bezpieczny i pewny program,
 • znakomitą pracę w sieci lokalnej i internetowej,
 • oszczędność czasu dzięki wielu operacjom wykonywanym automatycznie,
  szybki start z programem, co ułatwia przyjazny interfejs.

Przejdź do cennika>>

 Moduły:

Księga Handlowa, Księga PiR, Kadry i Płace, Fakturowanie, Magazyn Standard, Magazyn Biznes, Delegacje, Deklaracje, Środki Trwałe, e-DeklaracjeUrządzenia Mobilne, Indeks AnalitycznyProdukcja Zaawansowana

Księga Handlowa

Program umożlwiający prowadzenie ksiąg rachunkowych, według obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie o Rachunkowości. DGCS System Księga Handlowa to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości średnim i dużym przedsiębiorcom, a także na rozliczanie takich podmiotów w biurach rachunkowych. 

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • sprawne i efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie wielu ewidencji: dokumentów na kontach księgowych, VAT wraz z możliwością rozliczania VAT marża, rozrachunków, akcyzy, zużytego paliwa, sprzedaży ujętej w raporcie fiskalnym,
 • intuicyjne i szybkie dodawanie, edycja i usuwanie wpisów z VAT-em i bez VAT-u,
 • DGCS System Księga Handlowa to wygodne narzędzie dzięki udogodnieniom zawartym w programie: opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek, edycja wprowadzonych wpisów, przeglądanie wpisów za kilka lat obrachunkowych, sortowanie dziennika według liczby porządkowej lub dat, kontrola dokumentów nierozksięgowanych i niezbilansowanych,
 • swobodne i intuicyjne ujmowanie ewidencji na kontach m.in.: opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna), wielopoziomowe analityki,
 • zestaw raportów ułatwiających kontrolę zapisów księgowych: raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania,
 • intuicyjne i szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych, możliwość przenoszenia między firmami, korzystanie z zależności między sprawozdaniami,
  rozliczaj transakcje zagraniczne – wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN, aktualizacja kursów walut ze strony NBP oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • przejrzysta kontrola płynności finansowej dzięki modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat,
 • różnorodne możliwości księgowania: akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, czynności cywilno-prawne,
 • program pozwala na korzystanie z szeregu udogodnień związanych z księgowaniem wyciągów bankowych m.in. import wyciągów bankowych z formatu MT940 dla Raiffaisen, PKO BP, ING i Millenium oraz integracja z Bank Connect Passive (Bank BPH), a także generowanie płatności i rozliczanie z zaległościami,
 • program zawiera wygodne narzędzie do sporządzania formularzy podatkowych, który umożliwia sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT), z możliwością rozszerzenia o wysyłanie e-Deklaracji,
 • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w DGCS SYSTEM Magazyn, DGCS System Płace, DGCS SYSTEM Delegacje, DGCS SYSTEM Fakturowanie oraz DGCS SYSTEM Amortyzacji, także księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi – dane_fik.dbf),
 • integracja danych z wielu oddziałów dzięki możliwości importu i eksportu dekretów księgowych,
 • moduł kasowy, wspólny z modułem DGCS SYSTEM Magazyn oraz DGCS SYSTEM Fakturowanie,

Księga PiR

Programy pozwalające na prowadzenie księgi podatkowej , ewidencji podatku zryczałtowanego również dla rolników, według obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. DGCS System KPIR to intuicyjne narzędzie, które pomaga w prowadzeniu księgowości małym i średnim przedsiębiorcom, a także na rozliczanie takich podmiotów w biurach rachunkowych.

Ogólna funkcjonalność modułów:

 • sprawne i efektywne prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży, zapisywanie danych w poszczególnych kolumnach KPIR i KPIR dla Rolników, w Ryczałcie notacja według stawek procentowych,
  prowadzenie wielu ewidencji: dokumentów na kontach księgowych, VAT wraz z
 • możliwością rozliczania VAT marża lub rozliczania metodą kasową, rozrachunków, akcyzy, zużytego paliwa, sprzedaży ujętej w raporcie fiskalnym,
  intuicyjne i szybkie dodawanie, edycja i usuwanie wpisów z VAT-em i bez VAT-u,
 • przyspieszenie i automatyzacja pracy dzięki zastosowaniu wzorców księgowania do wpisów, domyślne dostarczane wzorce księgowania rozwiązują księgowanie wszystkich rodzajów transakcji (np. faktury WNT zarówno towarów handlowych jak i inwestycyjnych oraz pozostałych, wynagrodzenia),
 • rozliczaj transakcje zagraniczne – wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN, aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych,
 • Księga Przychodów i Rozchodów to wygodne narzędzie dzięki udogodnieniom zawartym w programie: opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek, edycja wprowadzonych wpisów, przeglądanie wpisów za kilka lat obrachunkowych, sortowanie dziennika według liczby porządkowej lub dat,
 • przejrzysta kontrola płynności finansowej dzięki modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat,
 • możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat,
 • różnorodne możliwości księgowania: akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, czynności cywilno-prawne, remanentów,
 • sporządzanie wielu raportów, w tym księgi, VAT i akcyzy,
 • dodatkowy moduł amortyzacji z możliwością automatycznego księgowania,
 • program zawiera wygodne narzędzie do sporządzania formularzy podatkowych, który umożliwia sporządzanie potrzebnych deklaracji (VAT, PIT i CIT), z możliwością rozszerzenia o wysyłanie e-Deklaracji,
 • program przechowuje wpisy księgowe za poprzednie lata obrachunkowe,
 • automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w DGCS SYSTEM Magazyn, DGCS SYSTEM Delegacje, DGCS SYSTEM Fakturowanie oraz DGCS SYSTEM Amortyzacja, DGCS SYSTEM Płace, także księgowanie dokumentów ze starszych systemów (np. Magazyn Multi – dane_fik.dbf),
 • import danych z Księgi (DOS) oraz Księgi Biznesmen,
 • integracja danych z wielu oddziałów dzięki możliwości importu i eksportu dekretów księgowych,
 • moduł kasowy, wspólny z modułem DGCS SYSTEM Magazyn oraz DGCS SYSTEM Fakturowanie.

Kadry i Płace

Program ułatwia rozliczanie płac pracowników w małych i średnich firmach, a także w biurach rachunkowych. Pozwala na prowadzenie ewidencji czasu pracy, notowanie danych pracowniczych oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji. Program wspiera rozliczenia z US i ZUS. 

Funkcjonalność programu Kadry i Płace:

Przejrzyste i rozbudowane rejestry pracownicze

 • ewidencja kadrowa danych personalnych i o zatrudnieniu dla osób wpisanych w bazie,
 • sporządzanie podstawowych dokumentów kadrowych w tym umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
 • możliwość podziału pracowników na działy oraz grupy, możliwość dalszej pracy w kontekście wybranego działu, grupy albo pracownika,
 • opcja przypisywania pracownikom różnych wzorców kalendarzy pracy np. w zależności wymiaru etatu, a także definiowania własnych dni wolnych oraz świąt,
 • opcja indywidualnych ustawień parametrów płacowych oraz siatki płac dla poszczególnych pracowników,
 • rejestrowanie nieobecności (absencji) w tym takich jak: zwolnienia chorobowe, urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, opiekuńcze wychowawcze, bezpłatne i wiele innych,
 • ewidencjonowanie aktualnych badań pracowniczych i szkoleń BHP.

Intuicyjne sporządzanie płac i zleceń

 • możliwość sporządzania kilku list płac za dany miesiąc: z uwzględnianiem różnych terminów wypłaty, z opcją różnego zakresu składników na liście płac (różne rodzaje list płac), z czytelnym definiowaniem okresów rozliczeniowych oraz skutków terminów wypłaty dla rozliczeń podatkowych i ZUS, 
 • możliwość własnego nazywania oraz elastycznego definiowania składników płacowych przez użytkownika, w tym zakładania własnych nowych składników,
 • obliczanie płac z opcją korekty (zmiany) przez użytkownika dokonanych wyliczeń, 
 • automatyczne rozliczanie najczęściej występujących oraz potrzebnych składników płacowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy, trzynastki, premie roczne, kwartalne),
 • wyliczanie składek ZUS oraz podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wyliczanie: a)dodatków za porę nocną, b)wynagrodzeń i dodatków za nadgodziny c)wynagrodzenia za urlop (z rozróżnieniem składników stałych i zmiennych), d)wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych i innych zasiłków (z uwzględnieniem różnych sposobów uwzględniania składników płacowych w podstawie zasiłków), z wyrównywaniem do wartości minimalnego wynagrodzenia
 • możliwość rejestrowania / zmieniania na liście płac elementów związanych z obecnościami i czasem pracy,
 • automatyczne uwzględnianie przy wyliczeniach danych historycznych z poprzednich list płac, oraz miesięcy,
 • próbne przeliczanie listy dowolnym pracownikom bez konieczności wykonywania pełnych obliczeń,
 • program rozlicza i drukuje umowy cywilno-prawne, (w tym: zlecenia, o dzieło, z prawami autorskimi, kontrakty menadżerskie, dla członków organów stanowiących osób prawnych), oraz rachunki / faktury do nich, 
 • możliwość robienia list płac oraz kart wynagrodzeń z tytułów rachunków do umów cywilno-prawnych,
 • możliwość sporządzania własnego szablonu (tekstu wydruku) umowy cywilno-prawnej,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,
 • zgodne z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozliczanie z ZUS i US.

Fakturowanie

Jeden z prostszych i bardziej przejrzystych programów do fakturowania na rynku. Posiada wiele opcji zaawansowanych, przydatnych w trakcie prowadzenia bezmagazynowej sprzedaży. Można do nich zaliczyć obsługę sprzedaży poza granice kraju. 

Ogólna funkcjonalność modułu: 

 • program jest przeznaczony do sprzedaży wystawia najważniejsze dokumenty handlowe,
 • oprogramowanie pozwala na przyspieszenie codziennej pracy, dzięki możliwości definiowania danych w słownikach: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, form płatności i innych, 
 • zarządzaj i modyfikuj cenami towarów i usług, pomoże Ci w tym kreator zmiany cen, pozwala na stosowanie przecen dla towarów, grup towarów lub dla całego asortymentu, o wartość procentową lub o wartość kwotową, a także możliwość kalkulacji cenowych dla towarów,
 • przystępne rozliczanie zagranicznych sprzedaży i zakupów: program umożliwia sprzedaż do krajów UE oraz poza jej granice, zawiera pełną obsługę wielowalutowości z możliwością pobrania kursu walut z dowolnego dnia z NBP,
 • wystawia dokumenty unijne i eksportowe,
 • w zestawie dostarczany jest także moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,
 • kontrola płynności finansowej dzięki przejrzystemu modułowi rozrachunków, który kontroluje płatności własne i odbiorców oraz pozwala na wystawianie kompensat,
 • program prowadzi rejestr VAT dla całej firmy, w którym zapisywane są wszelkie operacje, także inne koszty, nie związane z zakupami magazynowymi, 
 • możliwość pobrania danych do programu w formacie *.xls (Excel), co umożliwia przeniesienie danych początkowych z innego programu,
 • program zawiera zestaw raportów, pozwalających na zobrazowanie danych zawartych w programie, relacji z kontrahentami, stanu sprzedaży i zakupu towarów, raporty mogą być zmieniane lub tworzone na indywidualne zamówienie
 • zastosowanie czytników kodów kreskowych pozwala na szybkie wprowadzanie towarów oraz prowadzenie szybkiej sprzedaży, 
 • program współpracuje także z większością dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych, firm: Elzab, Posnet, Novitus, itd. a także sprawdzarką cen firmy Elzab,
 • oprogramowanie pozwala na nieformalną korektę wszystkich dokumentów,
 • DGCS System Fakturowanie pozwala na bezpieczną pracę dzięki intuicyjnemu tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz prostemu odtwarzaniu z niej danych,
 • współpraca z innymi programami: możliwość przenoszenia danych (faktur, dokumentów kasowych, itd.) do modułów księgowych z serii DGCS System: Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, a także programów DOS-owych: Księga Przychodów i Rozchodów , FIK Księga Handlowa oraz do innych programów dzięki eksportowi dekretów do pliku xml.

Magazyn Standard

Magazyn Standard to ograniczona wersja Magazynu Biznes. Skierowana do małych przedsiębiorstw, które prowadzą magazyn, nie korzystają jednak z wielu opcji zawartych w Magazynie w wersji Biznes. 

Wybrane funkcje programu:

 • program jest przeznaczony do sprzedaży i obsługi magazynu — wystawia najważniejsze dokumenty handlowe i magazynowe, zarówno przyjęć jak i wydań oraz dokumenty korygujące: 
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży: paragon, faktura VAT, faktura VAT marża, faktura wewnętrzna, faktura WDT, faktura eksportowa,
 • Wystawianie dokumentów zakupu: faktura zakupu, faktura RR, faktura WNT,
 • Dokumenty magazynowe: wydanie zewnętrzne (WZ), wydanie wewnętrzne (WW), przyjęcie zewnętrzne (PZ), przyjęcie wewnętrzne (PW),
 • oprogramowanie pozwala na przyspieszenie codziennej pracy, dzięki możliwości definiowania danych w słownikach: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, form płatności i innych, 
 • zarządzaj i modyfikuj cenami towarów i usług, pomoże Ci w tym kreator zmiany cen, pozwala na stosowanie przecen dla towarów, grup towarów lub dla całego asortymentu, o wartość procentową lub o wartość kwotową, a także możliwość kalkulacji cenowych dla towarów,
 • organizuj swoją bazę towarową definiując dane towarów (ceny, jednostki miary, kody kreskowe) oraz zarządzaj grupami towarów, stosując oznaczenia asortymentu i zamienniki,
 • przystępne rozliczanie zagranicznych sprzedaży i zakupów: program umożliwia sprzedaż do krajów UE oraz poza jej granice, zawiera pełną obsługę wielowalutowości z możliwością pobrania kursu walut z dowolnego dnia z NBP, wystawia dokumenty unijne i eksportowe,
 • w zestawie z programem oprócz modułu magazynowego i sprzedażowego dostarczany jest także moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,
 • kontrola płynności finansowej dzięki przejrzystemu modułowi rozrachunków, który kontroluje płatności własne i odbiorców oraz pozwala na wystawianie kompensat,
 • program prowadzi rejestr VAT dla całej firmy, w którym zapisywane są wszelkie operacje, także inne koszty, nie związane z zakupami magazynowymi, 
 • możliwość pobrania danych do programu w formacie .xls (Excel), co umożliwia przeniesienie danych początkowych z innego programu,
 • program zawiera zestaw raportów, pozwalających na zobrazowanie danych zawartych w programie, relacji z kontrahentami, stanu sprzedaży i zakupu towarów, raporty mogą być zmieniane lub tworzone na indywidualne zamówienie,
 • zastosowanie czytników kodów kreskowych pozwala na szybkie wprowadzanie towarów oraz prowadzenie szybkiej sprzedaży, program współpracuje także z większością dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych, firm: Elzab, Posnet, Novitus, itd. a także sprawdzarką cen firmy Elzab,
 • oprogramowanie pozwala na nieformalną korektę wszystkich dokumentów,
 • DGCS System Magazyn pozwala na bezpieczną pracę dzięki intuicyjnemu tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz prostemu odtwarzaniu z niej danych,
 • dostosuj swój pulpit w programie, dzięki możliwości konfiguracji głównego ekranu programu, każdy z użytkowników może pracować efektywniej wykorzystując dostępne dane,
 • współpraca z innymi programami: możliwość przenoszenia danych (faktur, dokumentów kasowych, itd.) do modułów księgowych z serii DGCS System: Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, a także programów DOS-owych: Księga Przychodów i Rozchodów, FIK Księga Handlowa oraz do innych programów dzięki eksportowi dekretów do pliku xml.

Magazyn Biznes

Program Magazyn Biznes pomaga w prowadzeniu firmy w zakresie sprzedaży i gospodarki materiałowej. Oprogramowanie umożliwia wystawianie dokumentów: magazynowych, wydania i zakupu towaru, usług oraz pozostałych formularzy niezbędnych podczas prowadzenia przedsiębiorstwa. Prowadzi ich pełną kontrolę oraz archiwizację w celu sporządzania wszelkich raportów i analiz. Program posiada możliwość współpracy z programami księgowymi: Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa. 

Wybrane funkcje programu:

 • program jest przeznaczony do sprzedaży i obsługi magazynu — wystawia najważniejsze dokumenty handlowe i magazynowe, zarówno przyjęć jak i wydań oraz dokumenty korygujące:
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży: paragon, faktura VAT, faktura VAT marża, faktura wewnętrzna, faktura WDT, faktura eksportowa, PROFORMA
 • Wystawianie dokumentów zakupu: faktura zakupu, faktura RR, faktura WNT,
 • Dokumenty magazynowe: wydanie zewnętrzne (WZ), wydanie wewnętrzne (WW), przesunięcia międzymagazynowe (MM), zamówienia od klientów oraz do dostawców i odbiorców, przyjęcie zewnętrzne (PZ), przyjęcie wewnętrzne (PW),
 • oprogramowanie pozwala na przyspieszenie codziennej pracy, dzięki możliwości definiowania danych w słownikach: kontrahentów, towarów i usług, jednostek, form płatności i innych, 
 • zarządzaj i modyfikuj cenami towarów i usług, pomoże Ci w tym kreator zmiany cen, pozwala na stosowanie przecen dla towarów, grup towarów lub dla całego asortymentu, o wartość procentową lub o wartość kwotową, a także możliwość tworzenia wielu cenników oraz kalkulacji cenowych dla towarów,
 • organizuj swoją bazę towarową definiując dane towarów (ceny, jednostki miary, zdjęcia, kody kreskowe) oraz zarządzaj grupami towarów, tworząc wiele magazynów, paneli asortymentu, stosując oznaczenia asortymentu i zamienniki,
 • przystępne rozliczanie zagranicznych sprzedaży i zakupów: program umożliwia sprzedaż do krajów UE oraz poza jej granice, zawiera pełną obsługę wielowalutowości z możliwością pobrania kursu walut z dowolnego dnia z NBP, wystawia dokumenty unijne i eksportowe,
 • w zestawie z programem oprócz modułu magazynowego i sprzedażowego dostarczany jest także moduł kasa, z możliwością prowadzenia wielu kas oraz konfiguracją danych kasy, wystawianiem podstawowych dokumentów kasowych: KP, KW, raportów kasowych,
 • kontrola płynności finansowej dzięki przejrzystemu modułowi rozrachunków, który kontroluje płatności własne i odbiorców, pozwala na wystawianie kompensat i not odsetkowych,
 • zautomatyzuj swoją pracę stosując zamówienia automatyczne pozwalające na bieżąco uzupełniać asortyment, ostrzeżenia o przekroczeniu stanów minimalnych, a także automatycznie wystawiaj faktury cykliczne,
 • Twoje produkty są wytwarzane lub kompletowane przed sprzedażą? Teraz z łatwością rozliczysz ich powstanie w programie DGCS System Magazyn Biznes dzięki: modułowi produkcji z katalogiem wyrobów z możliwością tworzenia i przechowywania receptur, zadań, a także dokumentów produkcji,
 • program prowadzi rejestr VAT dla całej firmy, w którym zapisywane są wszelkie operacje, także inne koszty, nie związane z zakupami magazynowymi, 
 • możliwość pobrania danych do programu w formacie .xls (Excel), co umożliwia przeniesienie danych początkowych z innego programu,
 • program zawiera zestaw raportów, pozwalających na zobrazowanie danych zawartych w programie, relacji z kontrahentami, stanu sprzedaży i zakupu towarów, raporty mogą być zmieniane lub tworzone na indywidualne zamówienie,
 • zastosowanie czytników kodów kreskowych pozwala na szybkie wprowadzanie towarów oraz prowadzenie szybkiej sprzedaży, program współpracuje także z większością dostępnych na rynku urządzeń fiskalnych, firm: Elzab, Posnet, Novitus, itd. a także sprawdzarką cen firmy Elzab,
 • współpracuj z kontrahentami wykorzystując Internet: wysyłaj elektroniczne faktury za pomocą systemu Szafir firmy KIR, wysyłaj zamówień pocztą elektroniczną, a także ustaw powiadomienia alarmów przez e-mail i sms, pobieranie uaktualnień,
 • oprogramowanie pozwala na nieformalną korektę wszystkich dokumentów,
 • DGCS System Magazyn pozwala na bezpieczną pracę dzięki intuicyjnemu tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz prostemu odtwarzaniu z niej danych,
 • dostosuj swój pulpit w programie, dzięki możliwości konfiguracji głównego ekranu programu, każdy z użytkowników może pracować efektywniej wykorzystując dostępne dane,
 • współpraca z innymi programami: możliwość przenoszenia danych (faktur, dokumentów kasowych, itd.) do modułów księgowych z serii DGCS System: Księga Przychodów i Rozchodów oraz Księga Handlowa, a także programów DOS-owych: Księga Przychodów i Rozchodów oraz , FIK Księga Handlowa oraz do innych programów dzięki eksportowi dekretów do pliku xml,

Delegacje

Oprogramowanie dla firm w których pracownicy są oddelegowywani do pracy w terenie, wyjeżdżają w delegacje. Ułatwia znacznie pracę firmom zatrudniającym akwizytorów, przedstawicieli handlowych. DGCS System Delegacje jest zgodny z Rozporządzaniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rozliczania wyjazdów służbowych. 

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • intuicyjne rozliczanie wyjazdów służbowych – delegacje, łącznie ze sporządzeniem rachunku kosztów wyjazdu służbowego dla pracowników zatrudnionych na dowolnym stanowisku,
 • udogodnienia przyspieszające pracę, m.in. możliwość korzystania z wcześniej zdefiniowanych danych słownikowych, takich jak: pracownicy, miejsca delegacji, środki lokomocji,
 • sporządzanie wydruku polecenia wyjazdu służbowego pozwalającego na uzyskanie akceptacji przełożonego na odbycie podróży służbowej,
 • dodatkowe rozliczanie i kontrola przyznanych pracownikom ryczałtów kilometrowych, łącznie z wydrukiem stosownego dowodu wewnętrznego niezbędnego do zaksięgowania i zaliczenia kosztów,
  kontrola kosztów dzięki możliwości prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zwaną popularnie kilmoetrówką,
 • DGCS System Delegacje prowadzi ewidencję kosztów eksploatacji samochodu,
 • wygodne przeglądanie zestawień delegacji, ryczałtów samochodowych oraz dokonanych wydatków eksploatacyjnych, z uwzględnieniem okresu, osoby lub pojazdu, którego dotyczy zestawienie, dzięki przejrzystym raportom,
 • rozbudowana funkcjonalność oprogramowania pozwala na rozliczanie delegacji zagranicznych, z uwzględnieniem obowiązujących za granicą i do granicy stawek delegacji, kosztów poniesionych za granicą według obowiązującego kursu waluty kraju.

Deklaracje

Program umożliwia wystawianie deklaracji podatkowych. Dodawany jest gratis do programów księgowych z serii DGCS System: DGCS System Księga Przychodów i Rozchodów oraz DGCS System Księga Handlowa. 

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • wypełnianie wielu dostępnych deklaracji: CIT-2, CIT-2/0, NIP-1, PIT-4, PIT-4R, PIT-5, PIT-5L, PIT-11, PIT-40, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, ZAW-E1, ZAW-E2,
 • automatyczne wypełnianie pól deklaracji danymi z DGCS System Księgi Przychodów i Rozchodów i DGCS System Księga Handlowa,
 • program pobiera dane: firmy, właścicieli i kwoty potrzebne do wypełnienia deklaracji,
 • intuicyjna funkcjonalność modułu pozwala na edycję przeniesionych danych lub wypełnienie formularzy własnymi danymi, z możliwością ich przeliczania,
 • zapamiętywanie danych wprowadzonych do deklaracji w poprzednim miesiącu,
 • umożliwia wydruk i zapis w formacie .pdf.
   

Środki Trwałe

Program umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz dokonywanie operacji na środkach trwałych zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych. 

Ogólna funkcjonalność modułu:

 • przejrzyste prowadzenie kartoteki środków trwałych,
 • przyspieszający pracę, wbudowany słownik KŚT wraz z podatkowymi stawkami amortyzacyjnymi,
 • rozbudowana funkcjonalność pozwala na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wg jednej metody amortyzacji z zastosowaniem różnych stawek amortyzacyjnych (podatkowej i bilansowej),
 • szerokie możliwości zastosowania oprogramowania, dzięki m.in. wprowadzeniu środków trwałych będących w trakcie amortyzacji w celu kontynuowania odpisów amortyzacyjnych przy użyciu oprogramowania DGCS System Środki Trwałe,
 • intuicyjne porządkowanie środków trwałych na co pozwala automatyczne nadawanie środkom trwałym liczb porządkowych,
 • dokonywanie na środkach trwałych operacji dotyczących zmiany wartości początkowych środków trwałych (ulepszenia, odłączenia części składowych).
 • rozbudowana funkcjonalność wprowadzania i kontrolowania nakładów ponoszonych na różne projekty inwestycyjne (środki trwałe w budowie). Przy bieżącym korzystaniu z tej opcji istnieje możliwość zamknięcia danej inwestycji w programie i automatyczne przeniesienie jej do kartoteki środków trwałych,
 • zaawansowane i wymagane przepisami prawa funkcje raportowania. Raporty mogą być sporządzane na wybrany dzień w przeszłości czy też przyszłości, uwzględniając również środki trwałe jakie jednostka posiadała na wybrany przez użytkownika programu dzień. Umożliwia to np. łatwe prognozowanie jaki jednostka będzie ponosiła koszt z tytułu amortyzacji w przyszłości – może to być przydatne dla planowania. Dzięki tej funkcji możliwe jest też sporządzanie historycznych raportów.Większość raportów grupuje środki trwałe wg danej grupy KŚT (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). W wybranych raportach środki trwałe grupowane są także wg rodzaju KŚT (czyli na trzyznakowym poziomie KŚT). Umożliwia m.in.: o sporządzenie wykazu środków trwałych wg wartości księgowych oraz wartości podatkowych, o sporządzenie raportu z dokonanych jednorazowych odpisów de minimis (ułatwia to kontrolowanie limitu rocznego amortyzacji jednorazowej), o sporządzenia raportów z dokonanych przyjęć do używania, likwidacji, ulepszeń środków trwałych za dany okres, o sporządzenie typowych dokumentów dot. operacji na środkach trwałych (OT, LT, zmiana wartości), o sporządzanie planu amortyzacji (w dwóch układach), o sporządzenie spisu z natury środków trwałych na arkuszu wydrukowanym z programu.
 • Sporządzając wybrane raporty można korzystać z funkcji filtrowania środków trwałych wg określonych kryteriów: o wydruk wszystkich środków trwałych znajdujących się w kartotece, o wydruk środków trwałych będących w trakcie amortyzacji, o wydruk zamortyzowanych środków trwałych, o wydruk zlikwidowanych środków trwałych, o wydruk „aktywnych” środków trwałych (tj. zamortyzowanych oraz będących w trakcie amortyzacji). Filtrowanie umożliwia łatwe uzgodnienie stanu sald kont księgowych z ewidencją środków trwałych czy też sporządzenie właściwego raportu dla np. banku.

e-Deklaracje

Aplikacja e-Deklaracje pozwala na elektroniczne składanie rozliczeń z urzędem skarbowym. Do jego używania wymagany jest elektroniczny certyfikat. 

Wybrane funkcje:

 • wysłanie bezpośrednio z programu e-deklaracji
 • wysyłanie najpopularniejszych deklaracji: VAT 7, VAT 7k, VAT 7d, VAT-UE, PIT-11, PIT-40, PIT-4R
 • zawiera kartotekę e-deklaracji
 • umożliwia otrzymywanie i przechowywanie potwierdzeń przyjęcia deklaracji przez US
 • posiada sprawdzone certyfikaty: UNIZETO CERTUM, Stowarzyszenie PEMI, POLCERT, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Sigillum

Urządzenia Mobilne

Zamówienia
Umożliwia pracę w terenie przedstawicielowi handlowemu, który może zbierać zamówienia od klientów. Wprowadzone na urządzeniu mobilnym zamówienia można automatycznie wprowadzić do zamówień od klienta w DGCS System Magazyn. 

Wybrane funkcje:

 • eksport z DGCS System bazy kontrahentów oraz bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,
 • przygotowania na palmtopie zamówień klienta z możliwością wykorzystania czytników kodów kreskowych, zebranie towarów i ilości, które zamawia klient,
 • import danych z palmtopa jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży w DGCS System Magazyn,
 • przygotowanie dokumentów sprzedaży w terenie, przez handlowca, realizacja dokumentu w siedzibie firmy.

Wydania
Aplikacja ułatwia pracę w magazynach. Umożliwia wyeksportowanie bazy towarów do urządzenia mobilnego, zebranie towarów kupowanych przez klienta z możliwością użycia czytników kodów kreskowych i umieszczenie ich bezpośrednio na dokumencie wydania w DGCS System Magazyn.

Wybrane funkcje:

 • Możliwość wyeksportowania z DGCS Systemu bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,
 • Możliwość przygotowania na palmtopie towarów do dokumentu wydania/sprzedaży z możliwością wykorzystania czytników kodów kreskowych – zebranie towarów i ilości, które chce zakupić klient,
 • Import z palmtopa danych jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży.

Inwentaryzacja
Usprawnij swoją pracę już teraz i skorzystaj z nowoczesnych technologii, wprowadź w swojej firmie współpracę z urządzeniami mobilnymi DGCS System Magazyn i realizuj inwentaryzację na palmtopie. 

Wybrane funkcje:

 • możliwość wyeksportowania przygotowanej w DGCS System inwentaryzacji na palmtopa,
 • tworzenie list produktów do inwentaryzacji z elastycznym wyszukiwaniem po nazwie i indeksie,
 • lista produktów zainwentaryzowanych z możliwością edycji lub usunięcia,
 • możliwość wyszukiwania towarów po zeskanowaniu czytnikiem, kodzie kreskowym (lub ręcznie), a także unikalnym indeksie towaru,
 • możliwość modyfikacji ilości produktów,
 • sugerowanie ilości pozostałej do wpisania,
 • import z urządzenia przeprowadzonej inwentaryzacji do arkusza inwentaryzacyjnego w DGCS System Magazyn,
 • wydruk różnic i spisów inwentaryzacyjnych,
 • praca z wieloma palmtopami jednocześnie.

Indeks Analityczny

Moduł Indeks Analityczny usprawnia wyszukiwanie oraz generowanie raportów wspomagających analizę działalności przedsiębiorstwa. 

Wybrane funkcje:

 • indeks analityczny dla towaru i kontrahenta,
 • ułatwione wyszukiwanie według indeksu,
 • symbol kosztów pozwala łączyć dokumenty kosztowe dla jednej inwestycji,
 • zestaw raportów pozwalający na dokładne filtrowanie danych.

Produkcja Zaawansowana

Moduł rozszerza podstawową funkcjonalność produkcji zawartej w CafeFirma Magazyn 2 Multi Biznes, pozwalając na większą elastyczność i kontrolę. 

Wybrane funkcje:

 • produkcja z niepełnej receptury, istnieje możliwość ustalenia z poprzednich zamówień dla klienta listy wyrobów,
 • numery seryjne, definiowane według ustalonego schematu,
 • dekompletacja z dokumentu produkcji,
 • prognozowanie zapotrzebowania,
 • słownik maszyn umożliwia planowanie produkcji,
 • produkcja procentowa,
 • zlecenia produkcyjne.