RODO

RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Proponujemy Państwu współpracę w zakresie wdrażania norm RODO, a w szczególności przygotowanie potrzebnej dokumentacji m.in.:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Instrukcja zarządzania RODO
 • Wykaz zbiorów danych osobowych
 • Wzór – Klauzule informacyjne
 • Wzór – Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Wzór – Umowa powierzenia
 • Rejestr umów powierzenia
 • Lista potencjalnych aktywów
 • Formularz rejestracji incydentu
 • Analizy ryzyka RODO
 • Rejestr czynności prowadzony przez Administratora
 • Procedura audytu
 • Plan ciągłości działania
 • Polityka haseł
 • Polityka kluczy
 • Procedura niszczenia danych
 • Procedura postępowania z nośnikami i sprzętem poza organizacją
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura zarządzanie uprawnieniami
 • Procedury napraw w serwisach zewnętrznych
 • Regulamin użytkowania komputerów przenośnych
 • Wzór – Oświadczenie poufności
 • Plan szkoleń 

Koszt wdrożenia jest zależy od złożoności procedur w Państwa firmie, ale zaczyna się już od 500 zł netto.

 Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.