Automatyczna kopia bezpieczeństwa

Automatyczna kopia bezpieczeństwa

W dobie, gdy nikt nie ma czasu ani ochoty pamiętać o z pozoru błahych czynnościach takich jak wykonywanie backup-ów na szczególną uwagę zasługuje  temat niebezpieczeństwa utraty danych na skutek awarii sprzętu, usterki oprogramowania lub błędów człowieka.

Wychodząc na przeciw tym wymaganiom mamy Państwu do zaproponowania system do automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa ważnych danych i dokumentów firmowych.

Zalety programu:

  • Pełna automatyka – obsługa programu nie wymaga uwagi użytkownika ani dodatkowych szkoleń z obsługi,
  • Harmonogramy – możliwe jest zaprogramowanie wykonywania kopii w dowolnym dniu i czasie,
  • Różne typy kopii – możliwość wykonywania kopii: pełnych, różnicowych, przyrostowych, ”ślepych”, dzięki czemu skracany jest czas potrzebny do wykonania backup-u jak i ewentualnego odtworzenia danych,
  • Kompresja – zmniejszenie objętości danych, dzięki czemu do przechowywania danych można używać nawet niewielkich nośników np. pendrive,
  • Zaawansowane opcje – system umożliwia wykonywanie dodatkowych działań w trakcie tworzenia kopii takich jak: zamykanie i ponowne uruchamianie programów, zatrzymywanie i wznawianie usług systemowych, wykonywanie zewnętrznych programów i skryptów itp., a wszystko dla zapewnienia poprawności i spójności danych,
  • Zarządzanie – automatyczne ustawienia ilości kopii umożliwia automatyczne zwalnianie miejsca poprzez usuwanie nieaktualnych backup-ów
  • Kontroling – system tworzy logi, w których w każdym momencie można sprawdzić poprawność wykonanych działań, dodatkowo umożliwia wysyłanie informacji z procesu archiwizacji mailem i śledzenie osobom uprawnionym (np. CDSerwis) poprawności działania i dokonywania ewentualnych modyfikacji,

Kopie mogą być kierowane na poszczególne stanowiska (każdy użytkownik ma kopię na własnym nośniku) lub na nośnik współdzielony: dysk sieciowy, dysk zewnętrzy, pendrive itp., gdzie przechowywane są dane wszystkich użytkowników.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Chętnie umówimy się z Państwem na bezpłatną konsultację z zakresu bezpieczeństwa danych oraz ogólnie rozumianej informatyzacji.