Warto wiedzieć...

 
Jesteśmy Głównym Dystry- butorem oprogramowania DGCS na Polskę północno-wschodnią. Posiadamy naj- większą wiedzę we wdra- żaniu i serwisowaniu tego oprogramowania na wschód od Wisły.
 Sprawdź nas !!!
 
Zatrudnienie informatyka na etat jest bardzo kosztowne! Godzina pracy serwisanta to średnio 100 zł!
CDSerwis proponuje stałe umowy serwisowe już od 50 zł. miesięcznie.
Umiesz kalkulować - przemyśl to!!!

 

Odległość przestała mieć znaczenie!!!

Dzięki współczesnej tech- nice nie ważne gdzie pro- wadzisz firmę. CDSerwis gwarantuje skuteczne wdrożenie i szkolenie na komputerze podłączonym do internetu w dowolnym miejscu w Polsce. Ograni- czamy w ten sposób nie- potrzebne koszty dojazdu.

 

CDSerwis to także zespół doświadczonych programis- tów. Tworzymy systemy po- wielarne jak również progra- my dedykowane - "skrojone" pod określonego klienta. 

System Kadrowo-Płacowy jest profesjonalnym systemem służącym do pełnej obsługi działów rachuby płac oraz działu kadr w przedsiębiorstwach.

Czytaj więcej...

Program wspomaga prace związane z :
utrzymaniem kartoteki kontrahentów (klientów) do różnych potrzeb administracyjnych, biurowych, marketingowych itd. (np.: kopertowanie, wykonywanie różnych zestawień i rozdzielników),
obsługą przelewów bankowych - tj. wystawianie przelewów papierowych i elektronicznych, planowanie zadań z możliwością ustawienia alarmu.

Czytaj więcej...