Warto wiedzieć...

 
Jesteśmy Głównym Dystry- butorem oprogramowania DGCS na Polskę północno-wschodnią. Posiadamy naj- większą wiedzę we wdra- żaniu i serwisowaniu tego oprogramowania na wschód od Wisły.
 Sprawdź nas !!!
 
Zatrudnienie informatyka na etat jest bardzo kosztowne! Godzina pracy serwisanta to średnio 100 zł!
CDSerwis proponuje stałe umowy serwisowe już od 50 zł. miesięcznie.
Umiesz kalkulować - przemyśl to!!!

 

Odległość przestała mieć znaczenie!!!

Dzięki współczesnej tech- nice nie ważne gdzie pro- wadzisz firmę. CDSerwis gwarantuje skuteczne wdrożenie i szkolenie na komputerze podłączonym do internetu w dowolnym miejscu w Polsce. Ograni- czamy w ten sposób nie- potrzebne koszty dojazdu.

 

CDSerwis to także zespół doświadczonych programis- tów. Tworzymy systemy po- wielarne jak również progra- my dedykowane - "skrojone" pod określonego klienta. 

Dlaczego warto zmienić oprogramowanie na DGCS System

  1. Bezpieczna baza danych SQL - nie ma ryzyka utraty danych jak przy programach DOS
  2. Firebird (bezpłatny silnik bazy danych) - w rozwiązaniach konkurencyjnych opartych na MS SQL większa ilość użytkowników powoduje spowolnienie pracy systemu i konieczość zakupu  bazy danych za kilka tysięcy złotych. InforSystem gwarantuje maksymalną szybkość bez względu na ilość użytkowników i ponoszenia dodatkowych kosztów.
  3. Wielosystemowość - technologia JAVA umożliwia działanie InforSystem na różnych systemach operacyjnych (Windows, Linux, MacOS itp.). Nie musisz przywiązywać się na wiele lat do jednego systemyu operacyjnego
  4. Intuicyjny mechanizm wyszukiwania CFT - cokolwiek wpiszemy w pole wyszukiwania pozycja zostanie odnaleziona bez konieczności stosowania dodatkowych opcji.
  5. Otwarta struktura raportów - możliwość tworzenia i edycji raportów, dowolność nazewnictwa i komponowania menu.
  6. Automatyczne uaktualnienia - mechanizm automatycznego pobierania uaktualnień i automatyzacji kopii bezpieczeństwa powoduje maksymalną prostotę oraz bezpieczeństwo instalacji nowych wersji programu.