Warto wiedzieć...

 
Jesteśmy Głównym Dystry- butorem oprogramowania DGCS na Polskę północno-wschodnią. Posiadamy naj- większą wiedzę we wdra- żaniu i serwisowaniu tego oprogramowania na wschód od Wisły.
 Sprawdź nas !!!
 
Zatrudnienie informatyka na etat jest bardzo kosztowne! Godzina pracy serwisanta to średnio 100 zł!
CDSerwis proponuje stałe umowy serwisowe już od 50 zł. miesięcznie.
Umiesz kalkulować - przemyśl to!!!

 

Odległość przestała mieć znaczenie!!!

Dzięki współczesnej tech- nice nie ważne gdzie pro- wadzisz firmę. CDSerwis gwarantuje skuteczne wdrożenie i szkolenie na komputerze podłączonym do internetu w dowolnym miejscu w Polsce. Ograni- czamy w ten sposób nie- potrzebne koszty dojazdu.

 

CDSerwis to także zespół doświadczonych programis- tów. Tworzymy systemy po- wielarne jak również progra- my dedykowane - "skrojone" pod określonego klienta. 

RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczną być stosowane przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie wdrażania norm RODO,a w szczególności przygotowanie potrzebnej dokumentacji m.in.:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowych
 • Instrukcja zarządzania RODO
 • Wykaz zbiorów danych osobowych
 • Wzór - Klauzule informacyjne
 • Wzór - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • Ewidencja osób upoważnionych
 • Wzór - Umowa powierzenia
 • Rejestr umów powierzenia
 • Lista potencjalnych aktywów
 • Formularz rejestracji incydentu
 • Analizy ryzyka RODO
 • Rejestr czynności prowadzony przez Administratora
 • Procedura audytu
 • Plan ciągłości działania
 • Polityka haseł
 • Polityka kluczy
 • Procedura niszczenia danych
 • Procedura postępowania z nośnikami i sprzętem poza organizacją
 • Procedura tworzenia kopii zapasowych
 • Procedura zarządzanie uprawnieniami
 • Procedury napraw w serwisach zewnętrznych
 • Regulamin użytkowania komputerów przenośnych
 • Wzór – Oświadczenie poufności
 • Plan szkoleń 

 Koszt wdrożenia jest zależy od złożoności procedur w Państwa firmie, ale zaczyna się już od 500 zł netto.

 Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.